Zabawy z wykorzystaniem metody dramy

„MINKI”

Dzieci podzielone na trzy lub cztery grupy. Każda grupa siada w odrębnym kole. Nauczycielka podchodzi do każdego koła i informuje, jaki rodzaj emocji, uczucia będą pokazywać za pomocą gestów, mimiki, np. jesteście weseli, smutni, zamyśleni, przestraszeni,  zdziwieni itp. Pozostałe dzieci odgadują rodzaj emocji przedstawioną przez daną grupę.

„JA JESTEM…”

Dzieci poruszają się w rytmie tamburyna Na przerwę mówią: „ja” (tupiąc prawą nogą), „jestem” (wskazują dłonią siebie), a nauczycielka dodaje – zły. Dzieci za pomocą mowy ciała, mimiki, gestu przedstawiają, jak się czują i zachowują, kiedy są złe. Podczas kolejnych przerw w muzyce można wykorzystać określenia: smutny, wesoły, zdziwiony, wystraszony itp.

„KWIATY NA ŁĄCE”

Siad klęczny w kole. Głowa schowana na kolanach. Muzyka pełni rolę słońca. Nagrzane „kwiaty” rozchylają się, unosząc główki coraz wyżej (głośno) kiedy słońce chowa się za chmury (cicho) kwiaty się zamykają.

„CHUSTECZKI”

Dzieci każde z innym kolorem szarfy (4 kolory) stoją w rozsypce. W środku jedno dziecko trzyma cztery chusteczki – kolory takie same, jak szarfy. Uniesiona chusteczka (np. czerwona) zaprasza do biegania dzieci z czerwonymi szarfami. Podniesienie innej powoduje, że biega nowa grupa, a poprzednia natychmiast się zatrzymuje.

„NASZE UCZUCIA”

Nauczycielka prosi, aby dzieci pokazały, jak się czują, kiedy:

  • „Dostałeś od mamy na imieniny prezent”,
  • „Za szybko biegałeś i przewróciłeś się”,
  • „Koleżanka podarła Twój rysunek”,
  • „Kolega nie chce się z Tobą bawić”,
  • „Popsuła się Twoja ulubiona zabawka”,
  • „Dostałeś psa”,
  • „Brat przeszkadza Ci w zabawie”.