Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FARMACJA Justyna Pielech, organ prowadzący Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty w Oławie, ul.Opolska 50.

2. Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: biuro@koloroweskrzaty.pl lub pod adresem wskazanym powyżej.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika ściśle z celu funkcjonowania naszej placówki, statutu oraz zadań stawianych jednostce oświatowej. Podczas realizacji procesu edukacyjnego tworzymy dokumentację, w której gromadzimy informacje dotyczące, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Informacje te zbieramy na podstawie otrzymanych zgód oraz przepisów prawnych związanych z procesem edukacji.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako niepubliczna jednostka oświatowa a naszym celem jest:

 • realizacja procesu kształcenia,
 • przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizowanie programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
 • realizowanie ramowego planu nauczania,
 • realizowanie ustalonych przez Ministra Oświaty zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności,
 • umożliwienie rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • stworzenie warunków do komplementarnego rozwoju uczniów uwzględniającego ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć,
 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych poprzez organizację stołówki lub innych form dożywiania,

5. Komu przekazywane są dane osobowe

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Pani/Pana dane dalej, jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też będzie to wynikać z obowiązku ustawowego Administratora.

Dane są przekazywane są również dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne

8. Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego.

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Żłobka&Przedszkola Kolorowych Skrzatów sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Informacja na temat plików cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki..Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie