Opłaty w ramach usług świadczonych przez Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty, dla dzieci uczęszczających na zajęcia Skrzacikowych przedszkolaków, wynoszą:

 1. Miesięczna opłata stała w wysokości 360zł obejmująca:
 2. opiekę nad dzieckiem w godzinach 5:30-17:00 ( od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych )
 3. zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 4. zajęcia rozwojowe i edukacyjne ( w tym język angielski, gimnastykę, rytmikę, sensoplastykę, liczne warsztaty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne )
 5. wsparcie psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty

* Czesne dla pracowników zatrudnionych w firmie Autoliv Poland wynosi 260zł

 • Opłata za wyżywienie – dzienna stawka żywieniowa w wysokości 15,00 zł, obejmująca 4 posiłki :
 • śniadanie
 • zupa
 • II danie
 • podwieczorek

*  W przypadku nieobecności dziecka, koszt wyżywienia zostaje pomniejszony o zgłoszone nieobecności, zgodnie z regulaminem.

 • Wpisowe – 360 zł ( jednorazowa, roczna bezzwrotna opłata celowa )
 • Kontynuacja na rok 2021/2022 – 200zł.

RABATY

 • Miesięczna opłata stała w przypadku oddania pod opiekę rodzeństwa,pomniejszona jest o rabat w wysokości 100zł na drugie i kolejne dziecko.