Opłaty w ramach usług świadczonych przez Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty, dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Kolorowych Skrzatów, wynoszą:

Miesięczna opłata stała w roku 2024/2025wynosi:

710zł. ( całodzienny pobyt dziecka w godzinach pracy placówki ) + wyżywienie

610zł. ( pobyt dziecka w godzinach 8:30-14:30 ) + wyżywienie

*Rabat dla pracowników zatrudnionych w firmie Autoliv Poland wynosi 100zł. od ceny czesnego.

**Miesięczna opłata dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 0zł.

  • Opłata administracyjna od 01.09.2023 wynosi 500zł (jednorazowa, roczna bezzwrotna opłata celowa )
  • Kontynuacja na rok 2024/2025 – 300zł.

RABATY

  • Miesięczna opłata stała w przypadku oddania pod opiekę rodzeństwa,pomniejszona jest o rabat w wysokości 100zł na drugie i kolejne dziecko.