Opłaty w ramach usług świadczonych przez Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty, dla dzieci uczęszczających do grup żłobkowych, wynoszą:

 1. Miesięczna opłata stała w roku 2021/2022 w wysokości 900 zł** obejmująca:
 2. Opiekę nad dzieckiem w godzinach 5:30-17:30 ( od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych oraz dni zgodnie z Zarządzeniem dyrektora )
 3. Zajęcia rozwojowe i edukacyjne ( w tym język angielski, gimnastykę, rytmikę, sensoplastykę, liczne warsztaty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne )
 4. Wsparcie psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty
 • Opłata za wyżywienie – podstawowa dzienna stawka żywieniowa w wysokości 16,00 zł, obejmująca 4 posiłki :
 • śniadanie
 • zupa
 • II danie
 • podwieczorek

*  W przypadku nieobecności dziecka, koszt wyżywienia zostaje pomniejszony o zgłoszone nieobecności, zgodnie z regulaminem.

 • Wpisowe – 450 zł ( jednorazowa, roczna bezzwrotna opłata celowa )
 • Kontynuacja na rok 2022/2023 – 250zł.

RABATY

 • Miesięczna opłata stała w przypadku oddania pod opiekę Żłobka bądź Przedszkola Kolorowych Skrzatów rodzeństwa, rabat w wysokości 100zł na drugie i kolejne dziecko.