Opłaty w ramach usług świadczonych przez Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty, dla dzieci uczęszczających do grup żłobkowych, wynoszą:

Miesięczna opłata stała w roku 2022/2023 

1060zł. ( całodzienny pobyt dziecka w godzinach pracy placówki )

910zł. ( pobyt dziecka w godzinach 8:30-14:30 )


*Rabat dla pracowników zatrudnionych w firmie Autoliv Poland wynosi 100zł. od ceny czesnego.

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 400+, na dofinansowanie do opłat żłobka. Dofinansowanie jest zwracane Rodzicom/prawnym opiekunom na konto.

  • Wpisowe – 500 zł ( jednorazowa, roczna bezzwrotna opłata celowa )
  • Kontynuacja na rok 2024/2025 – 250zł.

RABATY

  • Miesięczna opłata stała w przypadku oddania pod opiekę Żłobka bądź Przedszkola Kolorowych Skrzatów rodzeństwa, rabat w wysokości 100zł na drugie i kolejne dziecko.