Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Nasz zespół tworzą osoby, które w pracy kierują się wiedzą, zrozumieniem potrzeb dzieci, przyjaznym nastawieniem. To grupa wykształconych, doświadczonych i zaangażowanych ludzi, dla których miarą sukcesu jest samodzielny i szczęśliwy Maluch oraz jego zadowolony Rodzic.