Żłobek  działa od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy, w godzinach od 5:30 do 17.30, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolne zarządzeniem dyrektora ( terminy podane są zawsze do 31.08 w roku poprzedzającym przerwę )


RAMOWY PLAN DNIA
– ŻŁOBEK –

5:30-8:30
Przywitanie dzieci, zabawy swobodne
Zabawy integracyjne. Wdrażanie dzieci do komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań. Poznawanie zasad wspólnej zabawy, wdrażanie dzieci do świadomego sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Wyrabianie nawyku miłego witania się i żegnania z rodzicami i rówieśnikami.

8:30-9:30
Przygotowanie do śniadania,
śniadanie.
Wdrażanie do prawidłowego mycia rąk i samodzielnego korzystania z toalety. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania się przy stole: korzystania z serwetek, prawidłowego trzymania sztućców, utrzymywania podczas jedzenia prawidłowej postawy ciała. 

9:30-11:00
Zabawy integracyjne, edukacyjne, wspólne gry i zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, zgadywanki, gimnastyka, teatrzyki. Zajęcia wg planu pracy. Zajęcia dodatkowe.
Zabawy integracyjne. Poznawanie otoczenia. Ustalenie wspólnie z dziećmi norm i umów dotyczących zasad zachowania się w żłobku. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie. Zachęcanie do wykonywania czynności samoobsługowych.

11:00-11:15
Przygotowanie do II śniadanie, II śniadanie.
Wdrażanie do prawidłowego mycia rąk i samodzielnego korzystania z toalety. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania się przy stole: korzystania z serwetek, prawidłowego trzymania sztućców, utrzymywania podczas jedzenia prawidłowej postawy ciała. 

11:15-12:00
Przygotowanie do spaceru, gry
i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.
Zachęcanie dzieci do samodzielnego ubierania się. Rozwijanie sprawności ruchowej.

12:00-12:30
Zupka
Zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania potraw. Przezwyciężanie uprzedzeń żywieniowych. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas posiłków: korzystanie z serwetek, prawidłowe trzymanie sztućców.

12:30-14:00
Odpoczynek na leżaczkach
Zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka – drzemka.

14:00-14:30
Obiad – II danie
Zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania potraw. Przezwyciężanie uprzedzeń żywieniowych. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas posiłków: korzystanie z serwetek, prawidłowe trzymanie sztućców.

14:30-15:30
Swobodne gry i zabawy, zabawy integracyjne, edukacyjne, muzyczno-ruchowe, zabawy z chustą Klanzy.
Rozwijanie sprawności ruchowej. Indywidualne rozwijanie predyspozycji i zainteresowań dzieci, np. poznawanie technik plastycznych, nauka wierszyków, wyliczanek, piosenek, zabawy paluszkowe.

15:30
Podwieczorek
Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

16:00-17:30
Pożegnanie dzieci, zabawy swobodne
Zachęcanie dzieci do sprzątania zabawek, zabawy dowolne inspirowane przez dzieci.